Rodzaje artterapii

Terapia za pomocą sztuk wizualnych

W terapii tej stosowane są różnorodne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, techniki łączone. Wybór formy jest równie ważny, jak i stworzone dzieło. Spontaniczne rysowanie/malowanie/wycinanie pozwala na ekspresję naszych problemów, uczuć, lęków, pragnień w bezpieczny formie i w bezpieczny sposób. Wyrażamy w ten sposób często rzeczy nieuświadomione i wcześniej ukryte. Rysowanie, malowanie, rzeźbienie pomaga nam bardziej skoncentrować się na wewnętrznych przeżyciach. Techniki te dają szansę na zmniejszenie napięcia i niepokoju, pomagają uczestnikom w szukaniu nowych metod radzenia sobie ze zmartwieniem, lękiem czy depresją.

Muzykoterapia

Jest to forma terapii, wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji w procesie diagnozy, leczenia czy rozwoju osobowości człowieka.

Choreoterapia

To terapia poprzez taniec i ruch, wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji. Choreoterapię możemy podzielić na: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe przy muzyce. Głównym celem choreoterapii jest odczucie przez osobę uczestniczącą w zajęciach swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości ciała.

Psychodrama

Dzięki odgrywaniu ról osoby uczestniczące w zajęciach psychodramy zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie własnej woli, odgrywanie ról pomaga im w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć, jak i pozwala wypróbować nowe sposoby zachowania. Psychodrama często posługuje się mitem lub metaforą – w ten sposób możliwe jest uwolnienie się od wspomnień i niepokojów oraz lepsze zrozumienie siebie.

Biblioterapia

Terapia wykorzystująca literaturę. Tego rodzaju terapia pobudza wyobraźnię, otwiera przestrzeń interpretacyjna. W ten sposób można utożsamiać się z bohaterami literackimi i przepracowywać własne problemy.