Plastykoterapia

Plastykoterapia to forma terapii przez sztukę wykorzystująca różnorodne techniki plastyczne. Spontaniczne rysowanie, malowanie czy rzeźbienie pozwala na ekspresję naszych emocji, problemów, lęków, pragnień w bezpieczny sposób.

Już w czasach prehistorii ludzie za pomocą rysunku i rzeźby wyrażali swoje uczucia i uwieczniali wydarzenia. Najstarsze znaki wizualne przedstawiane przy użyciu konturu, pełniły funkcję informacyjno-komunikacyjną, ale także funkcję estetyczną, która była naturalną konsekwencją rozwijających się potrzeb i przeżyć estetycznych człowieka. Za pomocą znaków wizualnych takich jak linie, piktogramy czy plamy barwne ludzie uwieczniali wizualną rzeczywistość, która nie tylko obrazowała obserwowane otoczenie ale także obrazowała wewnętrzne przeżycia i marzenia. Działania plastyczne także współcześnie są medium za pomocą którego człowiek może pozostawić swój ślad, który może stać się przekazem dla niego samego i innych.

Komunikacyjną funkcję plastyki wykorzystuje współcześnie psychologia i psychiatria a plastykoterapia stała się odrębną dziedziną terapii znajdującą swe zastosowanie w różnych obszarach medycyny i edukacji. Po raz pierwszy sztukę w terapii wykorzystała Margaret Naumburg w 1966 roku, która do tradycyjnej psychoanalizy dołączyła spontaniczny rysunek, który stał się pretekstem do dialogu pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Nieco odmienne podejście do wykorzystania terapii miała Edith Kramer, która uważała, iż proces artystyczny sam w sobie ma działanie lecznicze i nie wymaga komentowania słowem. Twierdziła ona, że zadaniem terapeuty jest zachęta do kreatywności, udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomoc techniczna. Współcześnie terapia za pomocą sztuk wizualnych nieodzownie funkcjonuje w szpitalach, domach opieki, rozmaitych ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych oraz placówkach edukacyjnych.

Terapia przy użyciu sztuk plastycznych wykorzystuje różnorodne techniki takie jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, fotografia, instalacja, techniki łączone.

Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga od klienta artystycznych uzdolnień czy zainteresowań.

Co oferuje plastykoterapia?

  • terapia sztuką pozwala skontaktować się na głębszym poziomie z własnymi emocjami i treściami płynącymi z podświadomości
  • techniki te dają szansę na zmniejszenie napięcia i niepokoju, uczą nowych metod radzenia sobie lękiem czy depresją
  • daje możliwość ujrzenia naszych problemów z nowej perspektywy
  • plastykoterapia pobudza kreatywność i aktywizuje potencjał twórczy
  • pozwala zrelaksować się i odzyskać wewnętrzny spokój
  • stwarza warunki wyrażania siebie osobom nieśmiałym.