Muzykoterapia

Jest to forma terapii, wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji w procesie diagnozy, leczenia czy rozwoju osobowości. Terapeutyczne działanie muzyki znane jest od pradziejów, szamani wykorzystywali je do odprawiania rytuałów plemiennych, od wieków towarzyszy człowiekowi jako nieodłączny element życia. Współczesna nauka zwróciła uwagę na uzdrawiające właściwości muzyki dopiero w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a termin „muzykoterapia” powstał dopiero w latach pięćdziesiątych, wówczas też metoda ta znalazła swoje zastosowanie w pracy terapeutycznej. Muzykoterapia ściśle wiąże się z medycyną, psychiatrią i psychologią. W Polsce wyraźny rozwój tej dyscypliny nastąpił w latach 70. XX wieku za sprawą otwarcia Instytutu Muzykoterapii we Wrocławiu. Obecnie jest to metoda powszechnie stosowana zarówno w medycynie jak i w różnych dziedzinach edukacji. Celem muzykoterapii jest pomaganie klientowi w aktualizowaniu jego pełnego potencjału, by uczestniczyć w zajęciach nie trzeba potrafić grać na instrumentach muzycznych ani posiadać wybitnego słuchu.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w warsztatach z muzykoterapii?

  • muzykoterapia pozwala skonfrontować się z naszymi emocjami, powtórnie je przeżyć, nazwać i uwolnić się od nich
  • daje możliwość ekspresji poprzez granie na instrumentach muzycznych lub emisję głosu, dzięki czemu rozładowuje nagromadzone napięcie psychofizyczne
  • poprzez odpowiednio dobraną muzykę i instrumenty relaksuje, redukuje lęk i przygnębienie
  • sprzyja rozwojowi pogłębiania umiejętności komunikacji między uczestnikami zajęć, pełni funkcję społeczną
  • wywołuje intensywne przeżycia emocjonalne, które pobudzają do refleksji czy dają możliwość kontemplacji
  • daje możliwość rozwijania twórczej inwencji, pozwala odkryć własny talent muzyczny
  • wspólne wyrażanie emocji w grupie daje szansę na przełamanie nieśmiałości przez co wzmacnia pewność siebie
  • stwarza okazję do wspaniałej, twórczej zabawy.