Choreoterapia

Choreoterapia to metoda pracy terapeutycznej wykorzystująca ruch taneczny do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji.

Choreoterapia wspiera proces poznawania siebie i akceptacji własnego ciała. Pomaga radzić sobie z emocjami i doświadczać ich w bezpieczny sposób. Wyzwala spontaniczność i twórczą energię, uczy technik skutecznej komunikacji, otwiera na świat doświadczeń i potrzeb, zarówno własnych, jak i innych ludzi. Jest metodą leczniczą. Usprawnia ciało w znacznym stopniu redukując stres. Daje możliwość w niekonwencjonalny i skuteczny sposób utrzymać dobrą formę psychofizyczną.

Podczas zajęć postaramy się zrozumieć nasze ciało i nawiązać z nim lepszy kontakt. Zajmiemy się postawą ciała i charakterystyką ekspresji ruchowej jaką prezentujemy. Skupimy się na napięciu mięśniowym i emocjach jakie niesie nasze ciało, by bezpiecznie i świadomie nauczyć się je uwalniać i przeżywać. Pomogą nam w tym ćwiczenia muzyczno – ruchowe, ćwiczenia taneczne, taniec oraz improwizacja ruchowa. Każde zajęcia zakończymy omówieniem, ćwiczeniami oddechowymi i ćwiczeniami relaksacyjnymi. Będziemy pracować indywidualnie, w parach i w grupie.

Choreoterapia dedykowana jest osobom pragnącym:

 • wzmocnić poczucie własnej wartości i pewność siebie,
 • nauczyć się bezpiecznego wyrażania emocji poprzez ruch,
 • mającym problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego,
 • nieśmiałym, mającym trudności w kontaktach towarzyskich, w kontaktach z płcią przeciwną,
 • nie radzącym sobie ze stresem, a chcącym poznać praktyczne sposoby niwelowania napięcia,
 • borykającym się z depresją,
 • cierpiącym na zaburzenia nerwicowe i lękowe,
 • mającym problemy z dotykiem,
 • mającym problem z akceptacją własnego ciała,
 • zachować dobrą formę psychofizyczną, aktywnych,
 • zwiększyć świadomość własnego ciała, jego potrzeb i granic,
 • zainteresowanym językiem ciała i jego rolą w komunikacji niewerbalnej,
 • kształtować pozytywne nawyki ruchowe,
 • uwrażliwić się na informacje płynące z ciała w aspekcie napięć i odczuć psychicznych.