Artterapia – co to jest?

ARTTERAPIA - CO SIĘ ZA TYM KRYJE?

Artterapia to forma pracy terapeutycznej, wykorzystująca do celów leczniczych, jak i rozwojowych czy edukacyjnych różne metody, takie jak: techniki plastyczne, muzyczne, literackie czy teatralne.

Artterapia wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost".

Artterapia wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji, uczy technik skutecznej komunikacji. Pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak:

  • akceptacja
  • bezpieczeństwo
  • bycie rozumianym i docenianym.

Uwalnia twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwiera nas na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi.

Zajęcia z artterapii to także wsparcie dla tych, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać relaks, przyjemność i odpoczynek.