Alicja Stankiewicz

Psycholog, psychoterapeutka, CertyfikowanyCoach metody CoachWiseTM, wieloletnia członkini ICF oraz coach ACC ICF, muzykoterapeutka i co-choreoterapeutka,

Jako Coach:

Pomagam kobietom na zakręcie odpowiedzieć na pytanie – zostać czy odejść? ©

Wierzę, że kobiety mają w sobie wiele siły, możliwości i determinacji do zmiany swojej sytuacji osobistej czy zawodowej oraz życia zgodnie z własnymi pragnieniami i na swoich warunkach. Trzeba to tylko uruchomić, wydobyć i zaangażować do działania aby mieć z tego korzyść.

Jako psychoterapeutka

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, korzystam z metod tak zwanej trzeciej fali: pracy na uważności, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej, dialogu motywującego, technik relaksacyjnych, mindfulness i pracy z ciałem. Pracuję w oparciu o wzajemną akceptację i zaangażowanie.

Pracuję z osobami, które zmagają się z problemami: depresji, lęków, nerwic, stresu, niskiego poczucia własnej wartości, zaburzeń odżywiania i osobowości

Jako muzykoterapeutka

Pracuję grupowo z klientami i pacjentami nad przywróceniem zdrowia lub poprawą funkcjonowania w obszarze problemów natury emocjonalnej, fizycznej i umysłowej.

Dzięki zajęciom z muzyką i pracą z ciałem uczestnicy maja możliwość poznania siebie, swojego patrzenia na świat i jednocześnie uczyć się w jaki sposób korygować to co w życiu przeszkadza, w celu poprawy swojego funkcjonowania społecznego.

Na zajęciach pracujemy z dźwiękiem wydobywanym z instrumentów, co wyzwala emocje, pozwala ich doświadczyć czy zrozumieć. Dzięki oddziaływaniom muzycznym możemy też pozbyć się ograniczających napięć w ciele.

Współprowadzę zajęcia choreoterapii dla pacjentów klinicznych z Agnieszką Szymańską-Kierlandczyk